EXHIBÍCIE - DVOJ A ŠTVORŠNÚROVÉ AKROBATICKÉ ŠARKANY

Videá na tejto stránke sme pre Vás natočili na medzinárodnom festivale šarkanov vo Valencii. Akreditovaní účastníci predviedli svoje drahocenné šarkany rôznych tvarov a rozmerov. Užite si krásne momenty aspoň takto sprostredkovane.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11